BDAR forma

pagal 2016-04- ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

#TIME#

(Serverio laiko juosta yra UTC +01:00 (Praha))

Pareiškėjas (duomenų subjektas)
Bendrovės (Valdytojo), susijusio su prašymu, pasirinkimas
Prašymo tipo pasirinkimas
Kliento vaidmuo
Perdavimo kanalo charakteristika
Įtraukti priedą
Patvirtinkite, kad nesiunčiate pašto šukšlių
Informacija teikiama nemokamai. Jeigu tai yra pakartotini prašymai, tokie prašymai gali būti mokami. Taip pat gali būti mokami ir tie prašymai, kuriais prašoma pateikti duomenis fizinėse duomenų laikmenuose.
Kainos yra nurodytos : www.zentiva.com/gdpr/pricelist