Kainoraštis

Informacijos, susijusios su duomenų subjekto siuntimo forma, kainoraštisPAVADINIMAS

KAINA

Reikalingos informacijos iki 10 MB siuntimas el. paštu (pagal individualų susitarimą – daugiau nei 10 MB)

100

Reikalingos informacijos siuntimas paštu (DVD formatu) tik Europoje

150