Privatumo pranešimas

(A) Šis pranešimas

Santrauka – Šis pranešimas

Jūsų Asmens duomenų apsauga mums yra labai svarbi! Šis pranešimas paaiškina, kaip galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Šis pranešimas gali būti pakeistas arba atnaujintas todėl prašome, reguliariai tikrinti ar jis nebuvo atnaujintas.

Šį pranešimą Zentiva pateikia savo vardu, savo dukterinių ir seserinių bendrovių vardu (toliau vadinama bendrai “Zentiva”, “mes”, “mus” ir “mūsų”) ir yra skirtas fiziniams asmenims, kurie nėra mūsų darbuotojais, tarp kurių ir mūsų vyksta bendradarbiavimas, įskaitant klientus, mūsų interneto svetainės lankytojus bei kitus mūsų produktų vartotojus (bendrai vadinama “Jūs”). Šiame dokumente vartojami terminai yra paaiškinti skyriuje (T) toliau.

Pagal šį pranešimą Zentiva yra Asmens duomenų Administratoriumi. Kontaktiniai duomenys yra nurodyti dalyje (S) toliau.

Šis pranešimas gali būti pakeistas arba atnaujintas, kad atspindėtų mūsų tvarką Asmens duomenų tvarkymo srityje arba atitinkamų teisės aktų pakeitimus. Rekomenduojame šį pranešimą įdėmiai perskaityti ir reguliariai peržiūrėti šią svetainę, kad galėtumėte susipažinti su visais pakeitimais, kuriuos atliksime vadovaudamiesi šio pranešimo sąlygomis.

(B) Asmens duomenų rinkimas

Santrauka – Asmens duomenų rinkimas

Asmens duomenis galime rinkti arba gauti tiesiai iš Jūsų (pavyzdžiui, jeigu bendraujate su mūsų pagalbos tarnyba ir skambučių centru); mūsų santykiuose su Jumis (pavyzdžiui, kai pas mus ką nors perkate); kai savo Asmens duomenis paskelbiate (pavyzdžiui, kai paskelbiate apie mus žinutę socialiniuose tinkluose); kai aplankote mūsų interneto svetainę; kai prisiregistruojate ryšium su mūsų interneto svetainės, produktų ir paslaugų naudojimu. Jūsų Asmens duomenis taip pat galime gauti iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui, iš Sveikatos apsaugos darbuotojų kontaktinių duomenų bazės).

Asmens duomenų rinkimas: Jūsų Asmens duomenis galime rinkti iš šių šaltinių:

 • Duomenys, kuriuos mums pateiksite Jūs: Galime gauti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs juos mums suteiksite (pavyzdžiui, jeigu susisiekėte su mūsų skambučių centru, mes galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos atskleidėte mūsų operatoriams arba jus aplankiusiems mūsų atstovams; panašiu būdu galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu mums užduosite medicininį klausimą, arba jeigu susisieksite su mumis el. paštu arba kitomis priemonėmis).
 • Informacija, kurią pateikėte mūsų pagalbos tarnybai: Jeigu susisiekėte su mūsų pagalbos tarnyba dėl neigiamo vaistų poveikio, tokius duomenis tvarkome vadovaudamiesi mūsų teisiniais įsipareigojimais (atitinkamai juos pateiksime oficialiai Europos vaistų duomenų bazei), kartu su atitinkama informacija apie jus, kaip apie pacientą, įskaitant amžių, gimimo metus, Asmens kodą, amžiaus grupę arba lytį.
 • Duomenys, kuriuos suteiks tretieji asmenys: Galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis iš trečiųjų asmenų, kuriuos jie mums suteiks, ypač iš medicinos kontaktų mokamų duomenų bazių.
 • Duomenys apie santykius: Galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis įprastų santykių su Jumis metu (pavyzdžiui, tiekiame mūsų produktus Jums arba Jūsų darbdaviui, arba jeigu Jūs arba Jūsų darbdavys tiekia mums produktus arba paslaugas, mes pasiliekame saugoti su šiais santykiais susijusius Jūsų Asmens duomenis).
 • Duomenis, kuriuos viešai paskelbsite: Kai kuriais atvejais mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis, kuriuos be abejonės nusprendėte paskelbti per socialinius tinklus (pavyzdžiui galime rinkti informaciją iš Jūsų profilio (profilių) socialiniuose tinkluose, jeigu paskelbsite viešą pranešimą apie mus).
 • Duomenys iš Interneto svetainės: Mes galime rinkti arba gauti Jūsų Asmens duomenis, kai apsilankysite bet kurioje mūsų interneto svetainėje, arba naudosite bet kurias funkcijas arba šaltinius prieinamus per svetainę.

(C) Asmens duomenų kūrimas

Santrauka-Asmens duomenų kūrimas

Galime kurti Asmens duomenis apie jus.

Mes taip pat galime sukurti Asmens duomenis apie jus, pavyzdžiui apie Jūsų sąveiką su mumis ir Jūsų pirkimų istoriją arba Jūsų pageidavimus.

(D) Asmens duomenų kategorija, kuriuos galime tvarkyti,

Santrauka – Asmens duomenų kategorija, kuriuos galime tvarkyti

Galime tvarkyti: Jūsų identifikacinius duomenis (pavyzdžiui, vardą); demografinius rodiklius (pavyzdžiui, Jūsų amžių); Jūsų kontaktinius duomenis (pavyzdžiui Jūsų adresą); įrašus apie duotus sutikimus; duomenis apie pirkimus; atsiskaitymų informaciją (pavyzdžiui adresas sąskaitai-faktūrai išrašyti); informaciją apie nepageidaujamą su Jumis susijusių vaistų poveikį; Jūsų medicininę dokumentaciją; informaciją apie mūsų svetainę (pavyzdžiui, kokio tipo įrenginį naudojate); duomenis apie Jūsų darbdavį (jeigu tai yra aktualu); informaciją apie Jūsų saveiką su mūsų turiniu arba reklama; bet kokią Jūsų nuomonę arba pažiūras, kurias mums atskleisite arba suteiksite.

Galime tvarkyti toliau nurodytas Jūsų Asmens duomenų kategorijas :

 • Jūsų duomenys: vardas (vardai); preferuojamas vardas; fotografija.
 • Demografiniai duomenys: lytis; gimimo data/amžius; pilietybė; šeimyninė padėtis; mokslinis laipsnis; kalba kuriai teikiate pirmenybę.
 • Kontaktiniai duomenys: korespondencinis adresas; pašto adresas; telefono numeris, el. pašto adresas; duomenys apie asmeninius asistentus, jeigu tokie yra; duomenys apie programas tipo messenger; pranešimų siuntimo duomenys (greitas tekstinis ryšys); duomenys apie socialinę žiniasklaidą.
 • Duotų sutikimų įrašai: duomenys apie be kurį sutikimą, kurį davėte, kartu su data ir laiku, sutikimo suteikimo būdu ir bet kokią susijusią informaciją (pavyzdžiui, sutikimo objektas).
 • Mokėjimo duomenys: atsiskaitymų įrašai; mokėjimo įrašai; atsiskaitymo adresas, mokėjimo būdas, banko sąskaitos numeris; sąskaitos savininko vardas; duomenys apie sąskaitos apsaugą; BACS; SWIFT; IBAN; suma; mokėjimo data; įrašai apie patikrinimus.
 • Bendra medicininė informacija: informacija apie Jūsų ligas; medicininė dokumentacija, įskaitant duomenis apie Jūsų svorį, aukštį, kraujo spaudimą ir kitus svarbius duomenis; įrašai apie medicinines procedūras; maitinimasi ir gyvenimo stilių; alkoholio, tabako ir priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą.
 • Įrašai apie vaistus: įrašai apie Jums išrašytus vaistus, apie jų poveikį, informacija apie vaistus, kuriuos vartojote ar vartojate; informacija apie sveikatos draudimą.
 • Informacija apie profesiją ir specializaciją: specializacija, profesija arba darbovietė ir medicinos darbuotojų preferencija.
 • Duomenys susiję su reputacija ir finansine situacija: kapitalo ryšiai, finansinės sąlygos, nusikaltimai ir bausmės, tiekėjų ir klientų kontaktiniai duomenys ir banko rekvizitai.
 • Duomenys susiję su mūsų interneto svetaine: įrenginio tipas; operacinė sistema; naršyklės tipas; naršyklės nustatymas; IP adresas; kalbos nustatymas; prisijungimo prie internetinės svetainės data ir laikas; vartotojo vardas; slaptažodis; duomenys apie saugų prisijungimą; duomenys apie naudojimą; suvestinė statistinė informacija.
 • Informacija apie darbdavį: jeigu Jūsų sąveika su mumis yra darbuotojo santykiai, nurodykite savo darbdavio vardą, adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą tokia apimtimi kiek esate susiję.
 • Duomenys apie turinį ir reklamą: Įrašai apie Jūsų sąveiką su mūsų online reklamomis ir svetainėje, kurią matote, rodomu turiniu ir bet kokią Jūsų sąveiką su tokiu turiniu arba reklama (įskaitant pelės paspaudimus, pelės naudojimą, bet kokias Jūsų užpildytas formas (įskaitant ir tas formas, kurios nebuvo visiškai užpildytos ir išsiųstos) ir bet kokią sąveiką per jutiklinį ekraną.
 • Požiūris ir nuomonė: Bet koks požiūris ir nuomonė, kuriuos siunčiate mums pagal Jūsų parinktį, arba kurią nurodysite viešai socialinės žiniasklaidos platformuose.

(E) Asmens duomenų tvarkymo teisinė bazė

Santrauka – Asmens duomenų tvarkymo teisinė bazė

Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis: jeigu jūs davėte išankstinį aiškų sutikimą; duomenų tvarkymas yra būtinas tarp mūsų ir Jūsų sudarytos sutarties tikslu; tvarkymas yra reikalingas pagal atitinkamą įstatymą; turime pagrįstą ir teisėtą interesą tvarkymui.

Tvarkant Asmens duomenis šiame nurodytu tikslu, galime priklausomai nuo aplinkybių remtis toliau nurodytais teisiniais pagrindais:

 • Sutikimas: Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu gavome Jūsų aiškų išankstinį sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo (šis teisinis pagrindas yra naudojamas tik ryšium su Asmens duomenų tvarkymu, kuris yra visiškai savanoriškas - nenaudojamos tvarkymui, kuris yra bet kuriuo atžvilgiu būtinas arba privalomas);
 • Sutarties vykdymas: Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu tvarkyti yra būtina ryšium su bet kuria sutartimi, kurią su mumis sudarysite; šiuo teisiniu pagrindu remiamės tuo atveju, jeigu Jums tiekiame prekes arba jeigu su Jumis susirašinėtume ryšium su mūsų sutartimis;
 • Atitikimas atitinkamiems teisės aktams: Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu tvarkymo reikalauja atitinkami teisės aktai; pavyzdžiui, gali būti privaloma išsaugoti informaciją apie neigiamą vaistų poveikį, tokiu atveju pasiliekame informaciją apie visus neigiamus vaistų poveikius apie kuriuos mus informavote per mūsų skambučių centrą arba kitaip;
 • Teisėti interesai: Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu Asmens duomenų tvarkymui turime teisėtą interesą. Bet kokiu atveju mes stengiamės, kad būtų užtikrinta tai, kas yra nurodyta toliau:
  • tvarkymas pagal įstatymą yra atitinkamas ir atliekamas vadovaujantis šio pranešimo sąlygomis;
  • turime teisėtą komercinį interesą įgyvendinti tvarkymą
  • čia nėra didesnės tikimybės, kad dėl Asmens duomenų tvarkymo bus padarytas neigiamas poveikis Jūsų interesams, pagrindinėms teisėms ar laisvėms.

(F) Ypatingi Asmens duomenys

Santrauka – ypatingi Asmens duomenys

Neketiname surinkti arba kitaip tvarkyti Jūsų ypatingų Asmens duomenų. Kai mums reikia tvarkyti Jūsų ypatingus Asmens duomenis, kaip pavyzdžiui, Jūsų medicininius įrašus arba informaciją apie neigiamą vaistų poveikį Jūsų sveikatai, tvarkome juos tik teisėtai ir tai atliekame pagal atitinkamus teisės aktus.

Neketiname rinkti arba kitaip tvarkyti Jūsų ypatingų Asmens duomenų įprastos verslo veiklos tikslu. Jeigu dėl kokių nors priežasčių yra būtina tvarkyti Jūsų ypatingus Asmens duomenis, vadovaujamės kai kuriais toliau nurodytais teisės aktais.

 • Atitikimas atitinkamiems teisės aktams: Galime tvarkyti Jūsų ypatingus Asmens duomenis, jeigu tvarkyti reikalauja arba leidžia atitinkami teisės aktai (pavyzdžiui, mums reikia tvarkyti duomenis apie neigiamą vaistų poveikį);
 • Būtina dėl medicininių priežasčių: Galime tvarkyti Jūsų ypatingus Asmens duomenis, jeigu tvarkyti reikalauja būtina sveikatos priežiūra arba jeigu to reikalauja medicininės sistemos valdymas, arba jeigu reikia užtikrinti aukštą vaistų saugumo standartą (pavyzdžiui, informacija apie neigiamą vaistų poveikį gali būti tvarkoma, kad būtų užtikrinta, jog nepakenks kitiems pacientams);
 • Būtina moksliniams tikslams: Galime tvarkyti Jūsų ypatingus Asmens duomenis, jeigu tvarkyti yra būtina moksliniais tikslais (pavyzdžiui, naujų, saugesnių ir geresnių vaistų kūrimas);
 • Sutikimas: Galime tvarkyti Jūsų ypatingus Asmens duomenis, jeigu mes vadovaudamiesi atitinkamais teisės aktais gavome Jūsų aiškų išankstinį sutikimą dėl Jūsų Ypatingų Asmens duomenų tvarkymo ( šis teisinis pagrindas taikomas tik tvarkymui, kuris yra visiškai savanoriškas, netaikoma tvarkymui, kuris yra būtinas arba privalomas bet kokiomis aplinkybėmis).

Jeigu mums suteiksite bet kurio kito duomenų subjekto ypatingus Asmens duomenis, privalote užtikrinti, kad duomenų pateikimas iš Jūsų pusės neprieštarautų įstatymui ir taip pat užtikrinti, kad tvarkydami tokius ypatingus Asmens duomenys galėtume remtis kai kuriais aukščiau nurodytais teisės aktais.

(G) Tikslai, dėl kurių galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis

Santrauka – tikslai, dėl kurių galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti šiais tikslais: produktų ir paslaugų teikimas Jums, vaistų neigiamo poveikio informacijos teikimas Europos duomenų bazei; atitikimas atitinkamiems teisės aktams; mūsų produktų ir paslaugų gerinimui; mūsų klientų saugos užtikrinimui; dėl mūsų interneto svetainės eksplotavimo; bendravumo su Jumis; IT sistemų administravimo; finansinio valdymo; tyrimų atlikimo; mūsų patalpų ir sistemų saugos užtikrinimui; tyrimo vykdymui pagal poreikius; mūsų interneto svetainės tobulinimui.

Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti toliau nurodytu tikslu pagal atitinkamus teisės aktus:

 • Produktų ir paslaugų teikimas: Mūsų produktų ir paslaugų teikimo arba interneto svetainės eksploatacijos tikslu; produktų ir paslaugų pagal reikalavimą teikimui; reklaminių daiktų pagal programą teikimui; komunikacijai su Jumis dėl tokių paslaugų ir produktų. Tai gali būti, pavyzdžiui, Jūsų duomenų tvarkymas tikslu išsiųsti prekes, kurias įsigijote, kad galėtume Jums išsiųsti sąskaitą-faktūrą ir t.t.
 • Informacijos apie neigiamą poveikį teikimas: Mes privalome pateikti Jūsų Asmens duomenis Europos duomenų bazei, jeigu pranešite apie neigiamą vaistų poveikį. Jeigu mums pranešite savo kontaktinius duomenis, suteiksime ir šiuos duomenis, toliau pateiktu tikslu.
 • Atitikimas įstatymams ir teisės aktams: Daugelio mums taikomų teisinių įsipareigojimų laikymasis, kaip, pavyzdžiui, mūsų vaistų kontraindikacijų stebėjimas; Jūsų medicininės dokumentacijos tvarkymas nurodytiems reguliavimo tikslams; medicininės dokumentacijos naudojimas atitinkamais organais atliekamiems tyrimams arba prireikus kitoje sąveikoje su valdžios instuitucijomis.
 • Bendradarbiavimo su medikais gilinimas: tvarkome Asmens duomenis, kuriuos mums suteikia medikai, kad įvertintume, kokią vaistų rūšį turėtume siūlyti specialių nuolaidų, programų parengimui ir t.t.; Taip pat, tvarkome Asmens duomenis, kuriuos mums suteikia medikai, kad gilintume su jais bendradarbiavimą, pavyzdžiui, kvietimų forma į kai kurias mūsų konferencijas, ekspertų diskusijas ir t.t.
 • Bioekvivalentiškumo tyrimų atlikimas: Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis atlikdami bioekvivalentiškumo tyrimus kartu su organizacijomis atliekančiomis klinikinius tyrimus ir sutartinius tyrimus.
 • Mūsų paslaugų klientams gerinimui: Galime naudoti Jūsų Asmens duomenis mūsų paslaugų gerinimui; kad galėtume Jums pasiūlyti geresnes prekes; kad galėtume Jums teikti geresnius pasiūlymus.
 • Paslaugų teikimui klientams: Kad galėtume Jums teikti geriausias galimas paslaugas; kad galėtume Jums padėti išspręsti bet kurias problemas; rekomenduoti mūsų paslaugas ir prekes.
 • Tinkamumo Jums patvirtinimui: Jeigu mūsų kai kurie produktai arba turinys yra skirtas tik tam tikrai mūsų klientų grupei (pavyzdžiui, medikams), turime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume nustatyti ar šie produktai arba turinys yra Jums skirtas.
 • Atitikties patikrinimas: Mūsų įsipareigojimų atitikties srityje vykdymas, įskaitant tikrinimą tipo ‘Know Your Client’; patvirtinimas apie Jūsų tapatybės patikrinimą ( ir kredito reitingo agentūrų naudojimas); atranka atsižvelgiant į valstybės ir/arba baudžiamąjame procese tyrimo organų tvarkomus bet kokius sankcijų sąrašus, taip pat atsižvelgiant į kitus teisinius apribojimus.
 • Mūsų interneto svetainė: Mūsų interneto svetainės valdymas ir tvarkymas; turinio pateikimas, reklamų ir kitos Jums skirtos informacijos rodymas; bendravimas ir sąveika su Jumis per mūsų interneto svetainę; Jūsų informavimas apie mūsų interneto svetainės bet kuriuos pakeitimus, mūsų produktų ar paslaugų pakeitimus.
 • Bendravimas: Bendravimas su Jumis bet kokiomis priemonėmis (per el. paštą, telefoną, tekstines žinutes, socialinius tinklus, per paštą arba asmeniškai) dėl pranešimų ir kitos informacijos, kuri jus galėtų dominti; visi tokie pranešimai turi būtu teikiami pagal atitinkamus teisės aktus; Jūsų kontaktinių duomenų laikymas ir aktualizavimas pagal poreikį; Jūsų išankstinio neprivalomo sutikimo gavimas pagal poreikį.
 • Bendravimas ir IT eksploatavimas: mūsų komunikacinių sistemų administravimas; saugių IT sistemų eksploatavimas; IT saugumo patikrinimai.
 • Sveikatos apsauga ir sauga: Sveikatos apsaugos ir saugos įvertinimas bei įrašų administravimas; atitikties su atitinkamais teisės aktais užtikrinimas.
 • Finansų valdymas: Pardavimai; finansai; firmos auditai; pardavėjų valdymas.
 • Tyrimai: Jūsų įtraukimas tikslu gauti Jūsų nuomonę ir mūsų produktai bei paslaugos.
 • Saugos užtikrinimas: Patalpų fizinis saugumo užtikrinimas (įskaitant įrašus apie mūsų patalpų lankytojus; kamerų sistemos įrašus) elektroninio saugumo užtikrinimas (įskaitant įrašus apie prisijungimo ir prieigų duomenų įrašus).
 • Tyrimai: pažeidimų ir nusikalstamų veikų nustatymas, tyrimas ir prevencija pagal atitinkamus teisės aktus.
 • Teisminis ir administracinis procesas: Įrodymai, vykdymas ir teisių gynimas.
 • Mūsų interneto svetainės ir Produktų gerinimas: problemų susijusių su mūsų interneto svetaine arba produktais nustatymas; mūsų interneto svetainės arba produktų gerinimo planavimas; naujos interneto svetainės arba produktų kūrimas.

(H) Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Santrauka – Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Jūsų Asmens duomenis galime suteikti: teismo arba administraciniams organams; mūsų išoriniam duomenų tvarkytojui ir mūsų tvarkytojo subtiekėjams; bet kuriam asmeniui pagal poreikį, ryšium su teismo arba administracine procedūra; bet kuriam asmeniui dėl tyrimų siekiant atskleisti baudžiamąją veiką arba dėl baudžiamosios veikos prevencijos; bet kuriam mūsų įmonės asmeniui; bet kuriems išoriniams reklamos teikėjams; įdedamiems moduliams arba mūsų interneto svetainės turiniui.

Galime teikti Asmens duomenis kitiems Zentiva grupės subjektams teisėtais verslo tikslais (įskaitant mūsų svetainių eksploatavimą ir produktų bei paslaugų teikimą Jums) pagal atitinkamus teisės aktus. Zentiva grupės subjektų, kurie gali turėti prieigą prie Asmens duomenų, pilnas sąrašas pateikiamas toliau (S) skyriuje. Be to, galime atskleisti Asmens duomenis:

 • Jums arba Jūsų įgaliotiems atstovams;
 • teisminės ir administracinės institucijos prašymu, remiantis privalomais įsipareigojimais arba atitinkamo organo įsakymu, arba siekiant pranešti informaciją, arba esant įtarimui dėl atitinkamo įstatymo ar teisės akto pažeidimo;
 • mūsų išoriniam duomenų tvarkytojui, kuriuo šiuo metu yra Genpact International Inc., 40 Old Ridgebury Road, Third Floor, Danbury, CT 06810, Jungtinės Amerikos Valstijos ir kuris perduoda Asmens duomenų tvarkymą savo subtiekėjams, iš kurių kai kurie gali veikti už EEE ribų, pavyzdžiui, JAV ir Indijoje. Plačiau apie bendrovę Genpact International Inc. ir jos subtiekėjus žr. [http://www.genpact.com/about-us/privacy];
 • bendrovės Zentiva buhalterinės apskaitos ekspertams, auditoriams, teisininkams ir kitiems išoriniams specialistams patarėjams, kurie pagal sutartis privalo saugoti informacijos konfidencialumą;
 • kitiems išoriniams paslaugų teikėjams (pavyzdžiui, mokėjimo paslaugų teikėjams, vežėjams ir pan.), veikiantiems bet kurioje pasaulio vietoje, laikantis šiame skirsnyje, dalyje (H) nurodytų reikalavimų;
 • bet kuriam atitinkamam asmeniui, organui, teisėsaugos institucijai arba teismui, tiek, kiek tai reikalinga norint užtikrinti įrodymus arba ginti įstatyme reglamentuojamas teises;
 • bet kuriam atitinkamam asmeniui prevencijos, tyrimų, baudžiamojo persekiojimo arba bausmės vykdymo tikslu;
 • bet kuriam išoriniam pirkėjui (pirkėjams) tuo atveju, jeigu norime parduoti arba perleisti mūsų įmonę ar turtą (visą arba jo dalį) (taip pat reorganizacijos, panaikinimo arba likvidavimo atveju) ;
 • bet kuriam atitinkamam paslaugų teikėjui, kur mūsų interneto svetainė naudoja išorinę reklamą, modulius arba turinį. Jeigu nuspręsite dėl sąveikos su bet kokia tokia reklama, moduliu arba turiniu, Jūsų Asmens duomenimis gali būti dalinamasi su atitinkamais išoriniais paslaugų teikėjais. Prieš pradedant sąveiką su jo reklama, moduliu arba turiniu, rekomenduojame ištirti šio trečiojo Asmens taisykles.

Jeigu patikime išoriniam tvarkytojui tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, šiam tvarkytojui bus taikomi privalomi sutartiniai įsipareigojimai: (i) tvarkyti Asmens duomenis tik pagal mūsų ankstesnes privalomas rašytines instrukcijas, (ii) imtis priemonių apsaugoti Asmens duomenų konfidencialumą ir saugumą; kartu su bet kuriais kitais reikalavimais pagal galiojančius įstatymus.

(I) Profiliavimas

Santrauka – profiliavimas

Jūsų Asmens duomenų tvarkymas gali apimti automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą

Profiliavimo veikla Profiliavimo veiklos priežastys Pasekmės Jums
Medikų profiliavimas  Analizuojame mūsų sąveiką su medikais, kad galėtume susisiekti su jais dėl labiausiai susijusių produktų ir galėtume jiems pasiūlyti jiems tinkamiausius pasiūlymus.  Jeigu esate medikas tai gali turėti įtakos kainoms, kurias Jums skaičiuojame ir turėti įtakos Jums skirtų mūsų pasiūlymų turiniui. 
Individualiai pritaikytos nuolaidos Analizuojame mūsų klientų pirkimus ir interesus. Ši informacija yra analizuojama siekiant nustatyti tinkamiausias akcijas ir nuolaidas, kurias siūlome mūsų klientams.  Jeigu esate mūsų tiesioginiu kientu profiliavimas gali reikšti, kad gausite nuolaidas, kurių negali gauti kiti asmenys, o kiti asmenys gaus nuolaidas, kurių negalite gauti jūs. 

 

(J) Asmens duomenų perdavimas į užsienį

Santrauka – Asmens duomenų perdavimas į užsienį

Galime perduoti Jūsų duomenis gavėjams kituose šalyse. Jeigu perduodame Asmens duomenis iš EEE adresatams, kurie nėra EEE teritorijoje ir neturi atitinkamos jurisdikcijos, mes tai darome pagal standartinės sutarties sąlygas.

Atsižvelgiant į tarptautinį mūsų verslo pobūdį, ryšium su šiame dokumente nurodytais tikslais gali tekti perduoti Jūsų Asmens duomenis kitiems "Zentiva" grupės subjektams, taip pat trečiosioms šalims, kaip yra aprašyta dalyje (H) aukščiau (ypač bendrovei "Genpact" , mūsų duomenų tvarkytojui). Dėl šios priežasties mes galime perduoti Jūsų Asmens duomenis kitoms šalims, kuriose gali būti skirtingi teisės aktai ir duomenų apsaugos reikalavimai, palyginti su Jūsų gyvenamosios vietos valstybe. Paprastai tai yra duomenų perdavimas į JAV ar Indiją.

Jeigu perduodame iš EEE adresatams, kurie yra ne EEE teritorijoje, kur nėra atitinkamos jurisdikcijos, mes tai darome pagal standartinų sutarčių priedų sąlygas. Mūsų standartinių sutarčių priedų kopijų galite pareikalauti – žr. kontaktinius duomenis toliau dalyje (S).

Įspėjame, kad kai perduodate bet kokius Asmens duomenis tiesiogiai kažkokiam Zentiva subjektui už EEE ribų, neatsakome už Jūsų Asmens duomenų perdavimą. Tačiau, mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis nuo jų gavimo momento pagal šio pranešimo nuostatas.

(K) Duomenų saugumas

Santrauka – duomenų saugumas

Pritaikėme tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis. Prašome užtikrinti, kad bet kokie mums siunčiamu Jūsų Asmens duomenys siunčiami saugiu būdu.

Mes, vadovaudamiesi atitinkamais teisės aktais pritaikėme atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis nuo neteisėto naikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, neteisėtos prieigos ir kitų neteisėto ir neleistino tvarkymo formų.

Atsižvelgiant į tai, kad internetas yra atvira sistema, informacijos perdavimas per internetą nėra visiškai saugus. Nepaisant to, kad mes priėmėme visas atitinkamas priemones dėl Jūsų Asmens duomenų apsaugos, negalime garantuoti Jūsų Asmens duomenų saugumo, kuriuos mums siunčiate per internetą – bet koks toks perdavimas yra asmenine rizika, nors ir privalote užtikrinti, kad Jūsų mums siunčiami Asmens duomenys, buvo išsiųsti saugiu būdu.

(L) Duomenų teisingumas

Santrauka – duomenų teisingumas

Atliekame visus atitinkamus veiksmus, kad nustatytumėme jog Jūsų Asmens duomenys buvo teisingi ir atnaujinti ir buvo ištrinti arba pataisyti, jeigu nustatysime, kad yra neteisingi.
Prašome mus informuoti, jeigu Jūsų Asmens duomenys, kuriuos mes turime, yra neteisingi arba neaktualūs.


Atliekame visus atitinkamus veiksmus užtikrinimui, kad:

 • Jūsų Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, būtų teisingi, o poreikiui esant būtų aktualizuoti ir
 • bet kurie Jūsų Asmens duomenys, kuriuos tvarkome ir kurie yra neteisingi (atsižvelgiant į tvarkymo tikslą) būtų nedelsiant ištrinti arba pataisyti.

Mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą. Jūs visada galite susisiekti su mumis ir prašyti ištaisyti arba ištrinti neteisingus Asmens duomenis. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. skyrių skirtą Jūsų teisėtoms teisėms.

(M) Duomenų minimalizavimas

Santrauka – duomenų minimalizavimas

Imamės visų pagrįstų veiksmų, kad ribotume Jūsų tvarkomų duomenų apimtį, kuri yra būtina.

Atliekame visus pagrįstus veiksmus, kad užtikrintume, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, apimtis apsiribotų Asmens duomenimis, kurie pagrįstai reikalingi šiame dokumente nurodytais tikslais.

(N) Duomenų saugojimas

Santrauka – duomenų saugojimas

Atliekame visus pagrįstus veiksmus, kad užtikrintume Jūsų Asmens duomenų saugojimą tik iki to laiko, kuris yra būtinas ryšium su teisėtu jų tvarkymo tikslu.

Atliekame visus pagrįstus veiksmus, siekdami užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tik tiek, kiek reikia laiko norint įvykdyti šiame dokumente nurodytus tikslus. Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpį reglamentuoja šie kriterijai:

(1) saugosime Jūsų Asmens duomenų kopijas tokia forma, kuri leidžia identifikuoti tik tokiu laikotarpiu, kol:

(a) su Jumis palaikome aktyvius santykius (pavyzdžiui, jeigu pas mus užsakote prekes; kai mes Jums teikiame paslaugas arba turime ilgalaikius aktyvius santykius) arba

(b) mes pagal įstatymą privalome saugoti Jūsų Asmens duomenis (pavyzdžiui, apie neigiamą vaistų poveikį, Jūsų medicininius duomenis ir kitus įrašus) arba

(c) Jūsų Asmens duomenys yra reikalingi atsižvelgiant į šio pranešimo teisinius tikslus (pavyzdžiui, kai kreipiatės į mūsų pagalbos tarnybą, o mes turime teisėtą interesą tvarkyti minėtus duomenis, kad galėtume suteikti Jums tinkamiausią pagalbą bei tobulinti mūsų produktus ir paslaugas),

plius:

(2) tam tikrą laikotarpį:

(a) atitinkantį senaties termino trukmei (t.y. bet kokį laikotarpį, per kurį bet kuris asmuo gali nuspręsti mums pareikšti pretenziją susijusią su Asmens duomenimis, arba bet kuri institucija galėtų inicijuoti administracines ar kitas procedūras, kurioms Jūsų Asmens duomenys būtų svarbūs); ir

(b) dar du (2) mėnesius po senaties termino pabaigos (tuo atveju, jei asmuo taikys savo teises senaties termino pabaigoje, kad turėtume pakankamai laiko identifikuoti Asmens duomenis su kuriais yra susijusi pretenzija, arba tuo atveju, kai bet kuris organas inicijuos procedūrą dėl to, kad dar turėtume saugoti atitinkamą dokumentaciją),

ir:

(3) galime toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tokį laikotarpį, kiek reikia, jeigu iškiltų bet kokios teisinės pretenzijos arba būtų taikomi kiti teisiniai veiksmai.

Per (a) ir (b) punktuose nurodytus laikotarpius mes apribosime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą jų saugojimu ir nuolatine tokių duomenų apsauga, išskyrus atvejus, kai būtina juos įvertinti dėl bet kokio teisinio reikalavimo ar atsakomybės pagal galiojančius įstatymus.

Kai tik pasibaigs punktuose (1), (2) ir (3) toliau nurodyti terminai, kiekvienas nurodyta apimtimi, arba:

 • visam laikui ištrinsime arba sunaikinsime atitinkamus Asmens duomenis; arba
 • atitinkamus Asmens duomenis anonimizuosime.

(O) Jūsų teisėtos teisės

Santrauka – Jūsų teisėtos teisės

Pagal galiojančius įstatymus galite turėti visą eilę teisių, susijusių su Jūsų Asmens duomenų Tvarkymu, įskaitant: teisę neteikti mums Asmens duomenų; teisę naudotis savo Asmens duomenimis; teisę prašyti ištaisyti netikslumus; teisę reikalauti ištrinti ar apriboti Jūsų Asmens duomenų tvarkymą; teisę prieštarauti Jūsų Asmens duomenų tvarkymui; teisę, kad Jūsų Asmens duomenys būtų perduodami kitam administratoriui tam tikru mastu; teisę atšaukti sutikimą ir teisę pateikti skundą dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos institucijai. Mes galime reikalauti, kad įrodytumėte savo tapatybę, prieš šių teisių vykdymą.

Pagal galiojančius įstatymus, jūs galite turėti daug teisių, susijusių su Jūsų Asmens duomenų Tvarkymu, įskaitant:

 • teisę nesuteikti mums Asmens duomenų (tačiau atkreipiame Jūsų dėmesį, gali atsitikti tai, kad negalėsime Jums suteikti visiškos naudos susijusios su mūsų internet svetaine, mūsų produktais arba mūsų paslaugomis, jeigu jūs mums savo Asmens duomenų nesuteiksite – pavyzdžiui, gali atsitikti, kad be reikalingos informacijos negalėsime sutvarkyti Jūsų užsakymų);
 • teisę prašyti prieigos prie Jūsų Asmens duomenų arba teisę reikalauti jų kopijų, kartu su informacija apie atitinkamų Asmens duomenų pobūdį, tvarkymą ir dalinimąsi jais;
 • teisę prašyti ištaisyti bet kokius Jūsų Atitinkamų Asmens duomenų netikslumus;
 • teisėtais pagrindais reikalauti:
  • ištrinti Jūsų Atitinkamus Asmens duomenis arba
  • apriboti Jūsų Atitinkamų Asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę dėl teisėtų priežasčių nesutikti su Jūsų Atitinkamų duomenų Tvarkymu iš mūsų pusės arba mūsų vardu, ypač tiesioginės rinkodaros atveju;
 • teisę Atitinkamus Jūsų Asmens duomenis perduoti kitam Administratoriui struktūralizuotame, įprastai naudojamame ir įskaitomame spausdintinės versijos formate;
 • jeigu mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis vadovaudamiesi Jūsų sutikimu, teisę atšaukti sutikimą (su tuo, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos bet kokio tvarkymo teisėtumui, kuris buvo įvykdytas prieš tą dieną, kai mes gavome sutikimo atšaukimą, ir nedraudžia Jūsų Asmens duomenų tvarkymui remiantis kitu turimu teisiniu pagrindu); ir
 • teisę paduoti skundą Duomenų apsaugos tarnybai (ypač ES šalies narės, kurioje dirbate arba kurioje įvyko tariamas pažeidimas, Duomenų apsaugos tarnybai) dėl atitinkamų Jūsų Asmens duomenų tvarkymo.

Tai netaikoma įstatyme nustatytoms Jūsų teisėms.

Jei norėtumėte pasinaudoti kai kuriomis šiomis teisėmis arba turite klausimų dėl šių teisių ar bet kurios kitos šio pranešimo nuostatos arba dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekti su mumis per toliau dalyje (S) nurodytą kontaktinę informaciją. Atkreipkite dėmesį, kad:

 • prieš šių teisių vykdymą galime reikalauti Jūsų įrodyti Asmens tapatybę;
 • jeigu Jūsų prašymas reikalauja kitų aplinkybių užtikrinimo (pavyzdžiui, ar bet koks tvarkymas nepažeidžia taikytinų teisės aktų), prieš priimdami sprendimą dėl tolimesnių veiksmų mes išnagrinėsime Jūsų prašymą įmanomai greitu laiku; ir
 • jeigu tvarkymas iš mūsų pusės yra grindžiamas mūsų pareigomis nustatytomis įstatyme, gali atsitikti, kad negalėsime Jūsų prašymo patenkinti.

(P) Cookies ir panašios technologijos

Santrauka – Cookies (Slapukai) ir panašios technologijos

Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti įdėdami arba skaitydami slapukus ir panašias technologijas.

Kai apsilankysite svetainėje, mes galime įdėti "Cookies" (maža duomenų byla) į Jūsų įrenginį arba perskaityti čia esančius slapukus, visada su Jūsų sutikimu, jei to reikalauja įstatymai. Mes naudojame slapukus, kad galėtume įrašyti informaciją apie Jūsų įrenginį, naršyklę ir kai kuriais atvejais taip pat parinktis ir naršymo įpročius. Tai gali apimti analizę, kaip lankytojai sąveikauja su mūsų svetaine, kad galėtumeme pagerinti Jūsų patirtį, pateikti Jums labiau tinkamą turinį ir pasiūlyti labiau tinkamas prekes.

Jūsų Asmens duomenis galime tvarkyti įdėdami arba skaitydami slapukus ir panašias technologijas.

(Q) Naudojimo sąlygos

Santrauka – naudojimo sąlygos

Visą mūsų svetainės naudojimą reglamentuoja www.zentiva.lt/gdpr

Visą mūsų svetainės naudojimą reglamentuoja www.zentiva.lt/gdpr. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti Naudojimo sąlygas, kad galėtumėte užfiksuoti visus galimus pakeitimus.

(R) Tiesioginis marketingas

Santrauka – tiesioginis marketingas

Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume susisiekti su Jumis ir teikti informaciją apie produktus ir paslaugas, kurios Jums gali būti įdomios. Bet kuriuo metu galite atsijungti nemokamai.

Galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kad galėtume susisiekti su Jumis el. paštu, telefonu reklamos pranešimu ar kita pranešimo forma ir pateikti Jums informaciją apie produktus ir paslaugas, kurios Jums gali būti įdomios. Jei mes teikiame Jums produktus ar paslaugas, mes galime Jums siųsti informaciją apie mūsų produktus ir paslaugas, artėjančias akcijas ir kitą informaciją, kuri gali jus dominti, naudodami mums pateiktą kontaktinę informaciją ir visada laikydamiesi įstatymų.

Galite bet kada atsijungti iš mūsų reklaminio el. pašto adreso, pakanka tiesiog spustelėti ties nuorodą "unsubscribe (atsijungti)", kuri yra kiekvieno siunčiamo reklaminio el.laiško dalimi. Kai tik atsijunksite iš mūsų, mes nebesiųsime Jums reklamos el. paštu, tačiau ir toliau galime susisiekti su Jumis tiek, kiek tai reikalinga bet kokiems Jūsų prašomiems produktams ar paslaugoms.

(S) Kontaktiniai duomenys

Santrauka – kontaktiniai duomenys

Galite į mus kreiptis laišku, telefonu arba el. pšau.

Jei turite kokių nors pastabų, klausimų ar abejonių dėl čia pateiktos informacijos ar kitų klausimų, susijusių su mūsų atliekamu Asmens duomenų Tvarkymu, arba kitiems pavestu Asmens duomenų Tvarkymu, susisiekite su mumis čia.:

Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Duomenų apsaugos pareigūnė)

dpo@zentiva.com
Phone: +420 234 363 666

Bendrojo AD valdytojo pavadinimas ir adresas Įmonės kodas

 

 

Zentiva Group, a.s, U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

28446640

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, Praha, Czech Republic

49240030

Zentiva GmbH, Leonard Bernstein Strasse 10, Wien, Austria

FN 129221G

Zentiva Bulgaria Branch, 53-55 Gen. Totleben blvd.Sofia; Bulgaria

205052992

Zentiva Group a.s Eesti Filiaal, Tartu mnt 13, Tallinn, Estonia

14455359

Zentiva France, 35 rue du Val de Marne, Paris

RCS 407710474

Zentiva Pharma GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

HRB 95544

Winthrop Arzneimittel GmbH, 50 Brüningstrasse, Frankfurt am Main, Germany

HRB 99575

Zentiva HU Kft,To utca 1-5 1045 Budapest – Hungary

0109876879

Zentiva s.r.l, Viale Bodio n° 37/B, 20158 Milano – Italia

3510 94

Zentiva Group a.s Filiale Latvija, Gertrudes Street 10/12, Central District, Riga, LV-1010 Latvia

40203133064

Zentiva Group, a.s. Lietuvos filialas, Jogailos g. 9, LT-01116 Vilnius, Lithuania

304802584

Zentiva Polska Sp. z.o.o (newco renamed), North Gate Buildings, 17 UI Bonifraterska 17, 00-203, Warszawa, Poland

0000691403

Zentiva Portugal, Lda, Miraflores Premium I Alameda Fernão Lopes, 16 A - 8º piso A, 1495-190 Algés, Portugal

503103551

Zentiva S.A,Theodor Pallady street, 50 District 3, Bucharest Romania

336206

Limited Liability company Zentiva Farma, Tserskaya Street 22, 125009 Moscow – Russia

1047796006587

Zentiva International a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

35687355

Zentiva, a.s, Einsteinova 24, Bratislava, Slovakia

31411771

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, Frauenfeld Switzerland

105859562

Zentiva Pharma UK Limited, 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP

02158996

(T) Apibrėžimai

 • “Atitinkama jurisdikcija” – jurisdikcija, kurią Europos Komisija oficialiai paskyrė kompetentinga institucija, užtikrinančia tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį.
 • “Slapukas” - mažas failas, kuris pateikiamas Jūsų įrenginyje, kai lankotės bet kokioje svetainėje (įskaitant mūsų interneto svetainę). "Slapuko" nuoroda šiame dokumente apima analogiškas technologijas, tokias kaip web beacon ir clear GIF.
 • "Administratorius" - subjektas, kuris nusprendžia, kaip ir kodėl bus tvarkomi Asmens duomenys. Daugelyje jurisdikcijų administratorius pirmiausia atsako už taikomų duomenų apsaugos įstatymų laikymąsi.
 • "Duomenų apsaugos tarnyba" - reiškia nepriklausomą valstybės valdymo organą, kuris yra teisiškai įgaliotas prižiūrėti atitiktį atitinkamoms duomenų apsaugos taisyklėms.
 • “EEE” – Europos ekonominė erdvė.
 • “Medikas” - asmuo, dirbantis sveikatos priežiūros, medicinos ir giminingose srityse. Tai gali būti, pavyzdžiui, gydytojas, ligoninės darbuotojas ar vaistininkas.
 • "Asmens duomenys“ - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip Asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 • "tvarkyti", "Tvarkymu“ arba "Tvarkomi" - bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
 • "Tvarkytojas" - reiškia bet kurį asmenį ar subjektą, tvarkantį Asmens duomenis administratoriui (išskyrus administratoriaus darbuotojus).
 • "Profiliavimas“ - tai bet kokia automatizuoto Asmens duomenų apdorojimo forma, kurią sudaro jų naudojimas kai kurių aspektų vertinimui, susijusių su fiziniu asmeniu, visų pirma aspektų analizavimu arba įvertinimu, susijusių su darbine veikla, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeninėmis preferencijomis, interesais, patikimumu, elgesiu, vieta kurioje jis yra, arba judėjimu.
 • “Atitinkami Asmens duomenys” – reiškia Asmens duomenis su kuriais dirbame kaip Administratorius.
 • "ypatingi Asmens duomenys" - duomenys, susiję su fizinio Asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie Asmens teistumą.
 • “Standartinės sutartinės sąlygos” - tai standartinės perdavimo nuostatos, kurias priėmė Europos Komisija arba priėmė Duomenų apsaugos tarnyba ir patvirtino Europos Komisija.
 • “Interneto svetainė” - reiškia bet kokią svetainę, kurią mes naudojame, palaikome, eksploatuojame ar palaikome mūsų vardu.

„Zentiva“ – trečia didžiausia* ir sparčiai auganti generinių vaistų bendrovė Europoje.