Teisiniai pranešimai ir privatumo politika

Svetainės Zentiva.com teisinė informacija

1. Intelektinė nuosavybė

2. Informacijos pobūdis

3. Nuorodos į kitus saitus

4. Duomenų privatumas ir konfidenciali informacija

5. Atsakomybės apribojimas

6. Svetainės pasiekiamumas

7. Informacija apie produktus

8. Teisinis pagrindas

9. Teisinė informacija

10. Autoriai

Šiame puslapyje aprašomos teisinės instrukcijos, kurios taikomos visiems interneto naudotojams, apsilankiusiems šioje svetainėje. Naudodamiesi šios svetainės informacija įsipareigojate besąlygiškai laikytis šių instrukcijų. Rekomenduojame reguliariai peržvelgti šias instrukcijas, nes kartais jos gali keistis be išankstinio pranešimo.

Kai lankotės ir naudojatės www.zentiva.com svetaine (toliau – „Svetainė“) jums taikomos toliau nurodytos sąlygos ir nuostatos bei visi atitinkami įstatymai. Lankydamiesi Svetainėje ir joje naršydami besąlygiškai sutinkate su toliau pateikiamomis sąlygomis ir nuostatomis ir kad jų laikysitės.

1. Intelektinė nuosavybė

Ši svetainė priklauso „Zentiva Group, a.s.“ (toliau – „Zentiva“).

Šioje Svetainėje rodomos arba pateikiamos medžiagos, įskaitant visus dokumentus, failus, dizainus, grafinius elementus, techninius brėžinius, įrangą, kodus ir bendrą Svetainės išvaizdą, autorinės teisės priklauso „Zentiva“ ir konkrečioms įmonėms, kurios priklauso tai pačiai įmonių grupei kaip ir „Zentiva“, kaip nurodyta Įstatymo nr. 90/2012 Rink. 79 d. dėl verslo korporacijų ir kooperatyvų ir papildyme bei „© autoriaus teisės „Zentiva Group, a.s.“ 2017 m.“, pagal Įstatymą nr. 121/2000 Rink. dėl autorinių teisių, dėl teisių susijusių su autorinėmis teisėmis ir tam tikrų įstatymų pakeitimą ir papildymą.

Visos teisės saugomos, nebent konkrečiu atveju nurodyta priešingai. Toliau visi šioje Svetainėje naudojami produktų pavadinimai yra „Zentiva“ prekių ženklai, nebent būtų nurodyta, kad pavadinimai priklauso kitam subjektui. Į šią Svetainę įtraukti prekių ženklai, prekių pavadinimai, logotipai ir produktai yra saugomi nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Bet koks šių prekių ženklų, prekių pavadinimų, logotipų ir produktų naudojimas be išankstinio raštiško „Zentiva“ sutikimo yra draudžiamas.

2. Informacijos pobūdis

Informacija, konkrečiai finansinė informacija, pateikta šioje svetainėje negali būti laikoma siūlymu investuoti. Ji negali būti laikoma kaip agitavimas arba viešas siūlymas ir nesudaro nei pasiūlymo prenumeruotis, įsigyti, nei prekiauti „Zentiva“ akcijomis arba kitais „Zentiva“ ir (arba) jos antrinių įmonių leidžiamais vertybiniais popieriais. „Zentiva“ pabrėžia, kad šioje Svetainėje skelbiama finansinė informacija yra reguliariai naujinama.

Atitinkamais atvejais šioje Svetainėje bus skelbiama ekspertų nuomonė apie konkrečias šios Svetainės turinio dalis arba ištraukas iš spaudos straipsnių. Ši informacija atspindi tik atitinkamų ekspertų arba laikraščių nuomonę, kuri nebūtinai sutampa su „Zentiva“ nuomone. Šie ekspertai nėra „Zentiva“ darbuotojai ir už savo nuomonės panaudojimą negauna kompensacijos iš „Zentiva“. „Zentiva“ nėra atsakinga už šio pobūdžio medžiagoje pateikiamos informacijos arba nuomonių tikslumą ir nuoseklumą. Eksperto patarimas atspindi tik asmeninį konkretaus eksperto požiūrį ir jokiu atveju negali būti laikomas „Zentiva“ nuomone arba atsakomybe.

Be to, Svetainėje pateikiama informacija apie sveikatą, sveikatingumą ir įvairų medicininį gydymą, skirtą išskirtinai žmonėms. Šis turinys yra išskirtinai informacinio pobūdžio ir nėra skirtas tapti jūsų gydytojo arba vaistininko nuomonės pakaitalu. Čia pateikiamos informacijos negalima naudoti ligai ar fizinei problemai diagnozuoti, gydymui nuotoliniu būdu arba Svetainėje pristatomiems medikamentams užsisakyti. Jūs visada turite pasitarti su savo gydytoju arba vaistininku ir įdėmiai perskaityti informacinį medikamento lapelį.

Svetainėje skelbiama informacija nėra skirta įtikinti arba skatinti naudoti arba užsisakyti medikamentus, keisti „Zentiva“ klinikinių testų rezultatus arba tiesiogiai ar netiesiogiai keisti sprendimų priėmimą, susijusį su „Zentiva“ arba „Zentiva“ produktais.

3. Nuorodos į kitus saitus

„Zentiva“ nebus laikoma atsakinga už trečiųjų šalių svetaines, į kurias galite patekti per šią Svetainę. Neturime priemonių kontroliuoti šių trečiųjų šalių svetainių turinio – jos yra visiškai nepriklausomos nuo „Zentiva“. Be to, saitas tarp šios Svetainės ir trečiosios šalies svetainės jokių būdu nenurodo, kad „Zentiva“ kaip nors pritaria šios svetainės turiniui arba šio turinio panaudojimui. Negana to, jums tenka visa atsakomybė laikytis būtinųjų saugos priemonių, kad ši Svetainė nebūtų užkrėsta, įskaitant, bet neapsiribojant, bent vienu „virusu“, „Trojos arkliu“ arba kitais „kenkėjais“.

Išorinėse svetainėse gali būti nuorodų į Svetainę. Nė viena iš šių nuorodų negali būti įterpta be išankstinio aiškaus „Zentiva“ sutikimo. Bet kokiu atveju „Zentiva“ nėra atsakinga už šių išorinių svetainių nepasiekiamumą ir „Zentiva“ netikrina, nevaldo ir netvirtina bei nėra atsakinga už šių svetainių turinį, reklamą, produktus arba kitą jose skelbiamą arba pasiekiamą turinį.

4. Duomenų privatumas ir konfidenciali informacija 

4.1 Informacija apie „Zentiva“ asmens duomenų apdorojimą yra įtraukta į Privatumo pranešimą, pasiekiamą svetainėje: www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice .

„Zentiva“ informuoja, kad slapukai, naudojami rinkti informacijai apie jūsų elgseną Svetainėje, pvz., pageidaujamą kalbą arba kitus nustatymus. Turite teisę atsisakyti slapukų. Jeigu reikia daugiau informacijos, žr. mūsų Slapukų politiką svetainėje https://www.zentiva.com/cookie-policy.

4.2 Svetainė nėra skirta gauti jūsų pateikiamai konfidencialiai informacijai. Dėl to visa šioje Svetainėje jūsų informacija, išskyrus minėtus asmens duomenis, pateikiama bet kokia forma – dokumentu, duomenimis, grafiniais elementais, klausimais, pasiūlymais, koncepcijomis, pastabomis ir kt. – jokiais atvejais nebus laikoma konfidencialia. Dėl to vien perduodami šią informaciją mums, suteikiate mums teisę naudoti, atkurti, skaidyti arba keisti šiuos duomenis arba juos perduoti, kad galėtume apdoroti jūsų užklausą.

5. Atsakomybės apribojimas

„Zentiva“ visomis išgalėmis stengiasi užtikrinti Svetainėje pateikiamos informacijos teisingumą ir naujumą ir įmonė turi teisę bet kada keisti šį turinį be išankstinio pranešimo. Nepaisant to, „Zentiva“ negali visiškai užtikrinti Svetainėje pateikiamos informacijos teisingumo, tikslumo, naujumo arba išsamumo. Dėl to įmonė nebus atsakinga už:

Svetainėje pateikiamos informacijos netikslumą, klaidingumą arba neišsamumą; žalą, sukeltą Svetainės informacijos arba medžiagos, kurią pakeitė nesąžiningai įsibrovusi trečioji šalis;

apskritai už jokią žalą, nepaisant jos priežasties, šaltinio arba pobūdžio, arba pasekmes, net jei „Zentiva“ numanė apie šios žalos galimybę, nepaisant to, ar ji buvo sukelta (i) patekimo arba negalėjimo patekti į Svetainę, (ii) Svetainės naudojimo, įskaitant žalą arba virusą, kuris gali užkrėsti jūsų kompiuterio sistemą arba kitą produktą, ir (arba) (iii) tiesiogiai arba netiesiogiai Svetainėje pateiktos informacijos rekomendacijos.

Svetainės ir visų kitų svetainių medžiaga pateikiama tokia, kokia yra, be jokių aiškių arba numanomų garantijų. „Zentiva“ nesuteikia jokios aiškios arba numanomos garantijos, be jokių apribojimų susijusios su prekine išvaizda arba tinkamumu konkrečiam tikslui.

6. Svetainės pasiekiamumas

Jūsų sutinkate, kad (i) techniškai neįmanoma, jog Svetainė būtų pateikiama be jokių trūkumų ir „Zentiva“ negali prisiimti už tai jokios atsakomybės, (ii) trūkumai gali lemti laikiną Svetainės nepasiekiamumą ir kad (iii) Svetainės veikimui gali pakenkti „Zentiva“ nekontroliuojamos sąlygos ir veiksniai, pvz., perdavimo ir telekomunikacijų ryšys tarp „Zentiva“ ir jūsų bei kitų sistemų ir tinklų.

„Zentiva“ ir (arba) jos tiekėjai gali bet kada laikinai arba visam laikui pakeisti arba sutrikdyti visą arba dalį Svetainės, kad atliktų techninės priežiūros darbus ir (arba) atliktų Svetainės patobulinimus ir (arba) pakeitimus. „Zentiva“ nėra atsakinga už Svetainės pakeitimą, sustabdymą arba pertraukimą.

7. Informacija apie produktus

Svetainėje saugoma ir transliuojama informacija gali turėti tiesioginių arba netiesioginių nuorodų į „Zentiva“ produktus, programas ir paslaugas, kurios nėra siūlomos arba pasiekiamos kai kuriose šalyse ar regionuose arba kurios gali būti siūlomos su skirtingais prekių ženklais ir kurioms gali būti taikomi skirtingi reglamentai ir naudojimo sąlygos, atsižvelgiant į šalį. Šios nuorodos nebyloja apie „Zentiva“ ketinimą parduoti šiuos produktus, programas arba paslaugas jūsų šalyje. Jeigu jums reikia informacijos apie produktus, programas ir paslaugas, kurios yra pasiekiamos jūsų regione / šalyje, kreipkitės į vietinę Zentiva antrinę įmonę arba jūsų „Zentiva“ komercijos partnerį.

 

8. Teisinis pagrindas

Svetainė ir jos turinys reglamentuojamas pagal Čekijos Respublikos įstatymus. Bet koks bylinėjimasis, susijęs su Svetaine ir jos turiniu bus vykdomas pagal Čekijos teismų kompetenciją.

9. Teisinė informacija

9.1 Svetainės redaktorius:

Zentiva Group, a.s., U kabelovny 529/16, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Čekijos Respublika, pašto kodas: 102 00.

9.2 Leidybos vadovas ir vyriausias redaktorius:

Ines Windisch, įmonės reikalų vadovė, „Zentiva Group, a.s.“

9.3 Svetainės priegloba

Microsoft Azure
North Europe-Ireland
Takeda Ireland Ltd (Grange Castle)
New Nangor Road, Grange
Dublin 22
Ireland

10. Autoriai

10.1 Nuotraukų šaltiniai

„Shutterstock“, „gettyimages“, „iStock“

P. Petr Adámek, Čekijos Respublika, P. Pavel Horník, Čekijos Respublika

Zentiva Group, a.s.

 

„Zentiva“ – trečia didžiausia* ir sparčiai auganti generinių vaistų bendrovė Europoje.