Mes Įsipareigojame

MES ĮSIPAREIGOJAME

Mūsų misija ir mūsų vertybės

„Zentiva“ yra pirmaujanti aukštos kokybės nebrangių receptinių vaistų ir prekių ženklų kūrėja ir tiekėja. „Zentiva“ augant vis daugiau žmonių gali gauti reikalingų vaistų. Mūsų veikla grindžiama pasitikėjimu ir atsakomybe, o svarbiausias mūsų prioritetas – pacientas. „Zentiva“ nustatė šešias bendras „supergalias“, kurios apibrėžia mūsų komandos vertybes ir elgesį bei tai, kaip kuriame sveiką verslą, kuriuo visi galime didžiuotis.

Mūsų etikos principai

Viena iš mūsų „supergalių“ yra atsakomybė, t. y. daryti tai, kas yra teisinga. Būtent tai yra mūsų etikos kodekso esmė. Mūsų komanda yra visapusiškai apmokyta pagal įmonės etikos kodeksą, kurį papildo įmonės atitikties programa ir pasitikėjimo kultūra. Savo etikos kodeksu dalijamės su visais partneriais, kad jie susipažintų su mūsų vertybėmis, įsipareigojimais ir etikos principais: etikos kodeksas.

Mūsų kaip atsakingų piliečių vaidmuo

„Zentiva“ darbuotojai laiko save neatskiriama ateities dalimi ir supranta savo atsakomybę. Kiekvienas mūsų priimtas sprendimas daro įtaką ateičiai, todėl jau šiandien imamės veiksmų, kad užtikrintume tvarų rytojų – tokį, kuriame kiekvienas turi teisę gauti reikalingų vaistų. Esame pasiryžę rūpintis savo žmonėmis, žmonėmis, kuriems padedame, savo partneriais ir planeta. Sužinokite daugiau apie mūsų įmonės piliečių strategiją.

Įvairovė ir įsitraukimas

Kiekvienas iš mūsų yra unikalus ir kitoks, bet mus sieja bendra misija – kuriant ir tiekiant aukštos kokybės nebrangius receptinius vaistus ir prekių ženklus padėti žmonėms gerai gyventi. „Zentiva“ tiki, kad įvairovė yra didžiulės energijos ir jėgų šaltinis, todėl kiekvienas turėtų jaustis jaukiai, galėti būti savimi ir prisidėti visomis savo išgalėmis. Sužinokite daugiau apie mūsų įsipareigojimus įvairovės, įsitraukimo, lygiateisiškumo ir bendrumo srityje: Įvairovė ir įsitraukimas.

Žmogaus teisės ir kova su šiuolaikine vergove

„Zentiva“, įskaitant visus jos darbuotojus, valdybos narius, patronuojamąsias ir asocijuotąsias įmones, gerbia ir remia žmogaus teisių apsaugą visoje savo veikloje, įskaitant partnerių veiksmus ir praktiką, taip pat tiekimo grandinėje ir tiekimo tinkle, kaip įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Sužinokite daugiau apie mūsų įsipareigojimus žmogaus teisių ir kovos su šiuolaikine vergove srityje.

Įmonė reguliariai atlieka deramą patikrinimą, kad nustatytų ir įvertintų galimą poveikį bei riziką žmogaus teisių srityje. Šis vertinimas apima mūsų pačių veiklą, mūsų vertės grandinę (įskaitant partnerius ir tiekėjus), verslo plėtrą ir įmonės plėtros sritis. Esame parengę žmogaus teisių politiką, atsakingo tiekimo politiką ir tiekėjų elgesio kodeksą. „Zentiva“ skatina kalbėti nepriklausomai ir konfidencialiai, o kilusias problemas ir klausimus peržiūri mūsų pasaulinė žmogiškųjų išteklių komanda, kuriai padeda atitikties komanda.

Kova su kyšininkavimu ir korupcija

„Zentiva“ visą savo veiklą vykdo griežtai laikydamasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei vadovaudamasi savo etikos kodeksu. Mes netoleruojame korupcinių ryšių ir korumpuotos veiklos. 

Daugiau skaitykite mūsų kovos su kyšininkavimu politikoje.

Išsamus patikrinimas

„Zentiva“ bendradarbiauja tik su tomis trečiosiomis šalimis, kurios yra kvalifikuotos, gerbiamos ir visapusiškai atitinkančios mūsų vertybes bei principus. „Zentiva“ išsamaus patikrinimo procesas užtikrina, kad įtraukiant, atrenkant ir vertinant trečiąsias šalis būtų tikrinama aktuali ir su mūsų atsakingo tiekėjų pasirinkimo programa susijusi informacija bei į tokią informaciją būtų tinkamai atsižvelgiama

Mūsų požiūris į rizikos ir reikšmingumo vertinimą

„Zentiva“ turi griežtą įmonės rizikos ir reikšmingumo vertinimo valdymo mechanizmą. Mes vadovaujamės keturių etapų procesu, kuris apima konsolidavimą, prioritetų nustatymą, planavimą ir vykdymą. Prioritetinės rizikos sritys yra įtraukiamos į mūsų rizikos valdymo planą (RVP) tolesniam stebėjimui. Vadovaujantis mūsų planu, įvertinama nustatytos rizikos tikimybė, poveikis ir dabartinės kontrolės efektyvumas. Išsami informacija apie mūsų procesą ir bendrą sistemą pateikiama čia.

Tarp sričių, kurių reikšmingumą reguliariai vertiname, yra tiekimo saugumas ir bendras tiekimo grandinės tvarumas, produktų kūrimas ir pristatymo valdymas, kibernetinio saugumo rizika, veiklos sutrikimas dėl COVID-19 pandemijos, klimato kaitos rizika, tiekimo nepriklausomumas ir įsigijimų integravimas. Kai kuriose iš šių sričių turime aiškiai apibrėžtus tikslus ir reguliariai vertiname dabartinę padėtį. Pavyzdžiui, siekiame, kad klientų aptarnavimo lygis būtų 97 proc. (dabartinis yra 96 proc.). Kiti rodikliai, kuriuos stebime, pavyzdžiui, produktų kūrimo ir pristatymo srityje, yra naujų produktų pardavimo dalis, naujų produktų rinkos dalis, išimtinių teisių praradimas (angl. loss of exclusivity, LOE).

Visuotinė mokesčių politika

Mes, kaip tarptautinė farmacijos grupė, žinome savo socialinį ir ekonominį poveikį, taip pat savo įmonės ir socialines pareigas šalims ir bendruomenėms, su kuriomis dirbame, įskaitant savo, kaip mokesčių mokėtojo, įnešančio teisingą mokesčių dalį į šalių, kuriose veikiame, biudžetus, vaidmenį. Tai apima pelno mokestį, vietos verslo mokesčius, turto mokesčius, taip pat įvairius darbo užmokesčio mokesčius, pridėtinės vertės mokesčius, pardavimo mokesčius, akcizus ir muitus. Sužinokite daugiau apie „Zentiva“ visuotinę mokesčių politiką.

Sveikatos, saugos ir aplinkos (SSA) politika

„Zentiva“ stengiasi palikti teigiamą palikimą būsimoms kartoms ir nuolat siekia dabartinei kartai teikti aukštos kokybės nebrangias sveikatos priežiūros paslaugas. Esame atsakingi už aplinką, taip pat už savo darbuotojus ir kitas suinteresuotąsias šalis, todėl skelbiame ir kasdien laikomės šios SSA politikos.

Pasitikėjimas

„Zentiva“ ragina savo žmones ir partnerius pranešti apie faktinius ar įtariamus nusižengimus ir bet kokias atitikties problemas. Visa informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, asmens duomenis, gauta tiesiogiai iš identifikuoto ar atpažįstamo pranešėjo arba anoniminio šaltinio, laikoma konfidencialia ir jai taikoma mūsų privatumo politika, su kuria susipažinti galima adresu https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice. „Zentiva“ yra įsipareigojusi užkirsti kelią bet kokiems atsakomiesiems veiksmams apie pažeidimus pranešusių asmenų atžvilgiu.

Čia galite susisiekti su mūsų oficialia Pranešėjų konsultavimo linija. Laiškus taip pat galite siųsti adresu:

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic