Mes Įsipareigojame

MES ĮSIPAREIGOJAME

Mūsų misija

„Zentiva“ yra pirmaujanti aukštos kokybės nebrangių receptinių vaistų ir prekių ženklų kūrėja ir tiekėja. Plėsdamasi „Zentiva“ suteiks galimybę daugiau žmonių gauti reikiamų vaistų. Mūsų verslas paremtas pasitikėjimu ir atsakomybe, o svarbiausias mūsų prioritetas – pacientas.

Mūsų etikos principai

„Zentiva“ sukūrė 6 bendrus „SuperpowerZ“, kurios apibrėžia mūsų komandos vertybes ir elgesį bei tai, kaip kuriame sveiką verslą, kuriuo visi galime didžiuotis. Mūsų komanda yra visapusiškai parengta pagal mūsų Įmonės etikos kodeksą ir laikosi Įmonės atitikties programos ir pasitikėjimo kultūros.  Savo Etikos kodeksu dalijamės su visais verslo partneriais. Daugiau sužinosite mūsų Code of Ethics.

Įvairovė ir įtrauktis

Kiekvienas iš mūsų yra unikalus, skirtingas, bet mus sieja bendra misija padėti žmonėms gyventi gerai, kuriant ir tiekiant aukštos kokybės nebrangius receptinius vaistus ir prekių ženklus. Įmonė „Zentiva“ tiki, kad įvairovė yra didžiulės energijos ir jėgų šaltinis, todėl kiekvienas turėtų jaustis jaukiai, galėti būti tikruoju savimi ir prisidėti visomis savo išgalėmis. Sužinokite daugiau apie mūsų įsipareigojimus įvairovei, įtraukčiai, lygiateisiškumui ir bendrumui: Įvairovė ir įtrauktis

Žmogaus teisės ir kova su šiuolaikine vergove

„Zentiva“, įskaitant visus jos darbuotojus, valdybos narius, patronuojamąsias įmones ir asocijuotąsias bendroves, gerbia ir remia žmogaus teisių apsaugą visoje mūsų verslo veikloje, apimančioje mūsų partnerių veiksmus ir praktiką, taip pat mūsų tiekimo grandinėje ir tiekimo tinkle, kaip įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje. Sužinokite daugiau apie mūsų įsipareigojimus Žmogaus teisėms ir kovai su šiuolaikine vergove.

Kova su kyšininkavimu ir korupcija

„Zentiva“ visą savo veiklą vykdo griežtai laikydamasi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei vadovaudamasi mūsų Etikos kodeksu. Mes netoleruojame korupcinių ryšių ir korumpuotos verslo praktikos. Visa mūsų komanda privalo pranešti apie galimus interesų konfliktus, kad juos galėtų peržiūrėti mūsų atitikties komitetas. Daugiau skaitykite mūsų Kovos su kyšininkavimu politikoje.

Išsamus patikrinimas

„Zentiva“ bendradarbiauja tik su kvalifikuotomis trečiosiomis šalimis, kurios yra kvalifikuotos, gerbiamos ir visiškai atitinka mūsų vertybes bei principus. „Zentiva“ išsamaus patikrinimo procesas užtikrina, kad įtraukiant, atrenkant ir vertinant trečiąsias šalis būtų tikrinama aktuali ir su mūsų Atsakingo tiekėjų pasirinkimo programa susijusi informacija ir į ją tinkamai atsižvelgiama.

SSA politika

Zentiva stengiasi palikti teigiamą palikimą būsimoms kartoms ir nuolat siekia teikti aukštos kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas dabartinėms kartoms. Mes esame atsakingi už aplinką, taip pat už savo darbuotojus ir kitas suinteresuotas šalis. Todėl mes kasdien skelbiame ir laikomės šios SSA politikos.

Pasitikėjimas

Visa jame nurodyta informacija, įskaitant, bet neapsiribojant asmens duomenimis, surinkta tiesiogiai iš identifikuoto ar atpažįstamo žurnalisto arba iš anoniminių šaltinių, bus laikoma konfidencialia ir vadovaujantis mūsų privatumo politika, kurią rasite: https://www.zentiva.lt/gdpr/privacy-notice.

Kreipkitės į pasitikėjimo liniją čia arba siųskite anoniminį laišką adresu.

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic