„ZENTIVA“ PASITIKĖJIMO LINIJA

„Zentiva“ pasitikėjimo linija („Platforma“) yra išorinė anoniminė platforma, kurią techniškai valdo „FaceUp Technology s.r.o.“ per debesijos sprendimą. 

Ši platforma buvo sukurta siekiant pranešti apie esamus ar įtariamus įstatymų, „Zentiva“ etikos kodekso, vidaus taisyklių ir etikos principų pažeidimus, kelti susirūpinimą ir klausimus, susijusius su atitiktimi, bei apsaugoti įmonę ir asmenis siekiant imtis tolesnių reikiamų veiksmų potencialiai ar faktinei rizikai mažinti. 

Tai nėra skubios pagalbos paslauga. Nenaudokite platformos norėdami pranešti apie įvykius, keliančius tiesioginę grėsmę gyvybei, turtui ar aplinkai. 

Su tuo susijusius operatyvinius veiksmus, įskaitant paties pranešimo tyrimą, atlieka vidinis Atitikties skyrius, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais ir vidaus procedūromis. 
Spustelėję toliau pateiktą nuorodą, būsite nukreipti į platformą, kurioje bus pateikta pranešimo forma. 

Pagal numatytuosius nustatymus pranešimo forma yra anoniminė. Tai reiškia, kad jūsų tapatybė yra neatskleidžiama (pvz., pagal IP adresą). 

Vienintelis būdas, kuriuo Atitikties skyrius gali jus pažinti, priklauso tik nuo jūsų aktyvaus sprendimo dalytis šia informacija su mumis. Tai galite padaryti platformoje pakeisdami iš anksto nustatytą anoniminį režimą ir parašydami savo vardą. 

Tuo pačiu metu visi susijusio pranešimo duomenys yra saugomi naudojant debesijos sprendimą. Prieigą prie pranešimo turi tik paskirti žmonės iš Atitikties skyriaus būstinėje. 

Informacija, kuria nuspręsite pasidalinti su mumis, toliau bus tvarkoma konfidencialiai. 

Prieš jus nebus imamasi veiksmų, jei sąžiningai pranešite apie tai, kas, jūsų manymu, yra pažeidimas. Griežtai draudžiama imtis atsakomųjų veiksmų.

Drąsa pranešti yra pagrindas pasitikėjimui viduje ir išorėje kurti. 

Tam tikrais atvejais galime būti įpareigoti pranešti apie pranešimo tyrimo rezultatus oficialioms institucijoms, pvz.,  nusikaltimų tyrimo įstaigoms. 

Daugiau informacijos rasite Etikos kodekse, Tiekėjo kodekse, atitinkamuose teisės aktuose ir Pasitikėjimo politikoje. 

Pranešimo formos naudojimas

Pranešimo forma yra labai patogi, tereikia pasirinkti rūpimą temą. Jei yra kelios susirūpinimą keliančios temos arba tema, kurios nėra išskleidžiamajame sąraše, galite tiesiog pasirinkti laukelį „Kita“. 
Su mumis galite pasidalyti visa susijusia informacija ir įkelti bet kokius susijusius dokumentus. Pageidautina, kad pateiktumėte visą įmanomą informaciją apie rūpestį keliančią problemą:

  • problema ir jos apimtis;
  • data;
  • laikas arba laikotarpis; 
  • vieta;
  • kodėl ir kaip, jūsų nuomone, įvyko pažeidimas; 
  • susiję asmenys – liudytojai; 
  • asmuo iš „Zentiva“, jei toks yra, kuris žino apie problemą ir gali pateikti daugiau informacijos;
  • kaip sužinojote apie problemą;
  • ar problema jau išspręsta padedant kitam asmeniui; 
  • bet kokia kita informacija, kuri gali būti naudinga tyrimui.

Užuot rašę, galite naudoti ir balso paštą. Jei nuspręsite pranešti balso paštu, informuojame, kad jūsų balsas bus pakeistas.

Kai į pranešimo formą įtrauksite visą informaciją (rašytinę arba balso paštu), jums bus priskirtas unikalus kodas – pranešimo kodas. Užsirašykite pranešimo kodą ir jį saugokite. Naudokite pranešimo kodą norėdami patikrinti, ar ataskaitoje nėra atsiliepimų ar klausimų. Jei prarasite pranešimo kodą, turėsite dar kartą užpildyti formą, kad gautumėte naują pranešimo kodą. Tokiu atveju teksto laukelyje praneškite, kad stebite jau pateiktą pranešimą (nereikia iš naujo pildyti visų duomenų, tačiau pateikite šiek tiek informacijos apie jau pateikto pranešimo temą).

Privalome jums pateikti patvirtinimą apie gautą pranešimą ir susijusius atsakomuosius veiksmus. Šią informaciją rasite tik platformoje, naudodami pranešimo kodą.

Jei norite būti automatiškai informuoti apie bet kokius su jūsų pranešimu susijusius pakeitimus, atitinkamame laukelyje (ne teksto laukelyje) galite įrašyti el. pašto adresą. Šis el. pašto adresas neperduodamas „Zentiva“ ir naudojamas tik priminimams iš platformos siųsti, jei kas pasikeistų. Tokį priminimą gausite iš NNTB<info@nntb.cz >.

NUORODA