Mūsų narystės

„Zentiva“ yra asociacijos „Medicines for Europe“ narė.

Asociacija „Medicines for Europe“ atstovauja farmacijos įmonėms, tiekiančioms didžiausią dalį vaistų visoje Europoje bei yra generinių, biologiškai panašių ir pridėtinės vertės vaistų pramonės šakų balsas. Kaip pagrindinis geresnės sveikatos priežiūros partneris, mes siekiame gerinti europiečių sveikatą ir gerovę pasiūlydami geresnę prieigą prie aukštos kokybės vaistų. Asociacijos „Medicines for Europe“ narių portfelis apima 80 proc. terapinių sričių ir tokiu būdu kuria Europos sveikatos priežiūros sistemų tvarumą būsimoms kartoms.

Mes pritariame šiam asociacijos tikslui ir bendroms vertybėms. Todėl aktyviai prisidedame prie vykdomosios darbo grupės, tarybos ir kaip dalyvis – prie kelių komitetų, kad padėtume siekti bendrų tikslų. Įmonėje taikome elgesio kodeksą, kuris užtikrina mūsų pramonės šakos etiškas rinkodaros praktikas.

Daugelyje šalių mūsų patronuojamosios įmonės priklauso vietos generinių vaistų asociacijoms.

Nefinansuojame politinių kampanijų, politinių partijų, neužsiimame lobistine veikla, nesiekiame būti nuo mokesčių atleista įmone ir nedalyvaujame jokiose grupėse, kurios siekia daryti įtaką politinėms kampanijoms.