Karjera @Zentiva

Mums „Zentiva“ – puiki vieta dirbti. Ar kada susimąstėte, kiek valandų per dieną praleidžiate darbe? Kodėl šio laiko nepavertus puikia patirtimi? Mes norime, kad mėgautumėtės savo darbu, kiekviena profesinio gyvenimo akimirka. Šiuo metu „Zentiva“ išgyvena nuostabią augimo kelionę, kuri mūsų žmonėms suteikia naujų galimybių. Mes padėsime jums atrasti jūsų talentus ir išlaisvinti potencialą. Mus vienija ambicija užtikrinti, kad žmonės, kurių kasdienis gyvenimas priklauso vaistų, jų galėtų laisvai įsigyti. Žinome, kad galime prisidėti prie pokyčių, jei veiksime kaip viena nugalėtojų komanda.

Talentų mugė

Įmonėje „Zenitva“ siekiame tinkamu laiku į tinkamas pareigas paskirti tinkamus talentus. Norime jūsų talentus pritaikyti prie savo veiklos.
Skatiname atvirą talentų ir karjeros siekimo kultūrą, todėl įdiegėme mechanizmą, kuris užtikrintų nuolatinį darbuotojų, vadovų ir žmonių partnerio („People Partner“) dialogą.
Atviros darbo vietos sąžiningai pateikiamos mūsų talentų mugėje. Norime, kad mūsų vidaus komandos nariai galvotų apie savo karjerą ir savo mintis aptartų su mumis. Norime, kad prisijungtumėte prie mūsų!

Kaip prisijungti prie mūsų komandos

Jus ir jūsų naują gyvenimą skiria tik vienas spustelėjimas! Manote, kad „Zenitva“ yra vieta, kurioje norite dirbti? Jums taip pat svarbi mūsų ambicija? Norite mėgautis savo darbu ir radote pareigas, kurios atitiktų jūsų lūkesčius?
Savo būsimus komandos narius renkamės atsižvelgdami į jų ambicijas ir kompetencijas. Mums nėra svarbu, kurį gyvenimo ar karjeros etapą išgyvenate, kokie jūsų gebėjimai, iš kur esate, kuo tikite ar kokia jūsų lytis.


Atrasti „Zentiva“

Ką siūlome

Mūsų misija

„Zenitva“ mus vienija ambicija užtikrinti, kad žmonės, kurių kasdienis gyvenimas priklauso nuo vaistų, jų galėtų laisvai įsigyti. Žinome, kad galime prisidėti prie pokyčių, jei veiksime kaip viena nugalėtojų komanda.

Mūsų vertybės

Kasdien vadovaujamės „SuperpowerZ“. Esame greiti, susieti, kūrybingi, atviri ir atsakingi, ir žinome, kad pritaikydami „SuperpowerZ“ viskam, ką darome, mes pakeisime pasaulį.

Asmeninis augimas

Mes padėsime jums atrasti jūsų talentus ir išlaisvinti potencialą. Mūsų talentų valdymo procesas leidžia reguliariai keistis savo siekiais, sugebėjimais ir suteikia galimybę augti. Projektas „Zentiva Academy“, kurį vykdome bendradarbiaudami su „Coursera“, tiesiogiai palaiko jūsų mokymosi ir tobulėjimo patirtį.

Darbo užmokestis ir priedai

Užtikriname sąžiningą ir konkurencingą darbo užmokestį visos įmonės lygmeniu. Papildomai siūlome įvairių priedų ir sveikatos bei gerovės programų. Mes apdovanojame ir pripažįstame tuos, kurie labiausiai prisideda prie #HelpZentivaWin.

Mūsų kultūra

Jei norėtume išskirti vieną iš daugybė dalykų, jis būtų mūsų komandos įsitraukimas. Mūsų aistra rūpintis žmonėmis, partneriais ir planeta daro mus puikia komanda. Kiekvienas „Zentiva“ darbuotojas dalindamasis idėjomis ir nebijodamas kalbėti prisideda prie geresnės ateities. Reguliariai vertiname įsitraukimą ir džiaugiamės, kad daugiau nei 90 proc. mūsų žmonių aktyviai dalyvauja vykdomose „Heartbeat“ apklausose.

Lankstumas

Kovodami su COVID-19, išmokome savo pamoką. Kaip įmonė, turėjome prisitaikyti, kaip komanda, turėjome išmokti naujų darbo ir bendradarbiavimo vieni su kitais būdų. Ši krizė mus pavertė kaip niekada stipriais, todėl mes šią krizę pavertėme galimybe. Šiandien einame paskui talentą ir ieškome ryšio vieni su kitais, todėl darbe suteikiame kiek įmanoma daugiau lankstumo.

Įvairovė ir įtrauktis

„Zentiva“ mes nebijome būti savimi.
Kiekvienas iš mūsų savo unikalius talentus nukreipiame vienam tikslui – užtikrinti, kad žmonės, kurių kasdienis gyvenimas priklauso nuo vaistų, jų galėtų laisvai įsigyti. Tai, kas mes esame, ką žinome ir kaip elgiamės, yra tai, kas mus išskiria, o vienas kitą papildantys darbo būdai kuria tvirtą pagrindą. Mes visi manome, kad sveikatos priežiūra turi būti teisė, o ne privilegija, todėl palaikoma ir priimame kiekvieną. Įtrauktis yra ne tik „SuperpowerZ“ dalis, ji yra mūsų sąmonėje, mūsų širdyse ir mūsų rankose! 

Gyvenimiška patirtis:

„Zentiva“ dirba keturių kartų atstovai, kuriems būdinga ta pati aistra darbui. Mes mielai priimame perspektyvius jaunus žmones ir tuo pačiu savo sėkmę kuriame palaikomi tų, kurie turi didžiulę gyvenimišką patirtį.

Gebėjimai:

Suburiame skirtingų pažintinių, socialinių, emocinių ir fizinių gebėjimų žmones, kurie dirba vienas šalia kito. Manome, kad kasdienių patirčių dalijimasis gali atnešti didžiulių pokyčių.

Tarpkultūrinis gyvenimas:

„Zentiva“ dirba daugiau nei 50 tautybių darbuotojai su skirtingomis etinėmis pažiūromis. Nepaisant geografinių ribų ar kultūrinių skirtumų, mes mokomės vieni iš kitų ir kuriame savo sėkmę dalindamiesi tuo, kas geriausia visuose pasauliuose.

Atviri įsitikinimams:

Bandome suprasti vieni kitus ir sužinoti, kaip įsitikinimai paveikia gyvenimo pasirinkimus ar gyvenimo būdą. Todėl vienodai vertiname skirtingų religinių ar filosofinių pažiūrų žmones.

Lytis:

Įmonėje skatiname žmones būti savimi nepaisant to, ką jie pasirenka mylėti. Siekiame subalansuotos komandos pagal lytį ir LGBTQI+ bendruomenę, nes tai užtikrina, kad galime gyventi pagal „SuperpowerZ“.

Iš visur:

„Zentiva“ laukia įvairaus išsilavinimo ir įvairių sričių specialistų. Mes pasitikime savo mokslininkais, komercijos ir pramonės darbuotojais bei savo ekspertais.

Sužinokite daugiau apie įvairovės ir įtraukties politiką čia.

„Zentiva“ mes didžiuojamės...

…savo istorija, prasidėjusia prieš 530 m. nuo „Black Eagle Pharmacy“ – smulkiojo verslo, kuris dirbo Prahos žmonėms. Šis paveldas ne tik stiprina mūsų ryžtą visada pagrindinį dėmesį skirti klientams, bet ir padeda formuoti prioritetus, skirtus ateities kartoms užtikrinti tvarią sveikatos priežiūrą ir sveiką verslą.

…savo lyčių įvairove, kuri yra mūsų „SuperpowerZ“ pagrindas. 54 proc. mūsų visų darbuotojų yra moterys. Vadovų komandoje dirba 45 proc. moterų, pagrindines vadovaujančias pareigas eina 39 proc. moterų, o jaunesniųjų vadovų – 43 proc. moterų. Pagal pajamų generavimą, vadovaujančios moterys sudaro 42 proc., technologijų ir inžinerijos srityje dirba 49 proc. moterų. Mūsų tikslas – subalansuota darbo jėga.

… kad mokame sąžiningą ir teisingą atlyginimą. Moterų atlyginimai yra 1,5 proc. mažesni už vyrų. Šis skirtumas buvo identifikuotas analizuojant skirtumus pagal darbo pobūdį, pareigas įmonėje, pareigų grupę, darbuotojo amžių, vietą ir karjeros etapą. Tokia analizė atliekama kas metus.

… turime komandą, kurią sudaro 4 kartų atstovai su skirtingais vienas kitą papildančiais požiūriais. Daugiau nei du trečdaliai mūsų darbuotojų yra 30–50 metų amžiaus, likusią dalį vienodomis dalimis sudaro jaunoji karta iki 30 metų ir labai patyrę nariai nuo 50 metų.

… kad mūsų komandą sudaro 51 tautybės nariai, mūsų centrinėse buveinėse dirba 28 tautybių žmonės. Pagrindinės 3 tautybės yra čekai (40 proc. visos darbo jėgos ir 38 proc. vadovų), rumunai (25 proc. visos darbo jėgos ir 18 proc. vadovų) ir lenkai (9 proc. visos darbo jėgos ir 8 proc. vadovų).

… kas mūsų naujai įkurta „Zentiva Academy“ keičia požiūrį į mokymąsi ir tobulėjimą. Iki šiol vienam darbuotojui skyrėme 22 mokymo valandas ir 80 eurų, o mūsų naujas požiūris paskatins ir toliau eiti teisinga linkme.

… nepaisant didelių įsigijimų praeitais metais, mūsų bendra darbuotojų kaita vis dar buvo mažesnė už pramonės lyginamąjį rodiklį – 14,4 proc. (įskaitant 7,6 proc.savanoriškai išėjusių iš darbo). Pagrindinės išėjimo iš darbo priežastys – asmeninės priežastys, taip pat karjeros siekimas kitose srityse / vietose.

... atlikdami savo darbą siekiame „Vision Zero“ ir saugumui teikiamą didžiausią prioritetą. Todėl džiaugiamės, kad 2020 m. nebuvo mirtimi pasibaigusių incidentų. Neseniai paminėjome 10 metų be nelaimingų atsitikimų darbo vietoje R&D centre. Ir toliau sieksime „Vision Zero“ tikslo!

... kad nepaisant COVID krizės per paskutinius 3 metus padvigubinome darbuotojų skaičių. Praėjusiais metais mes įdarbinome 1814 žmonių, o 39 proc. iš jų – vidiniai komandos nariai.

… kad mūsų žmonės tiki, jog su jais elgsimės sąžiningai ir pagarbiai. Palaikome gerus santykius su profesinių sąjungų ir darbo tarybų organizacijų, kurioms priklauso 63 proc. mūsų gyventojų, atstovais. Nebijome iššūkių ir esame atviri galimybėms kartu su #HelpZentivaWin.

… kad mūsų savanorystės iniciatyva #WeHelpOthers buvo sukurta sulaukus didžiulio visos „Zentiva“ komandų palaikymo. 2020 m. finansinė parama siekiant padėti kitiems sudarė 67 000 eurų, o aukų ar bendradarbiavimo su patikimais partneriais bendra vertė buvo 720 000 eurų.

… kad Čekijos universitetų studentai ir absolventai 6 metus iš eilės mus išrinko geriausiu darbdaviu farmacijos ir sveikatos priežiūros srityje Čekijos Respublikoje.

… kad mūsų žmonės įkvepia vieni kitiems aistros, padeda išlaikyti bendradarbiavimo ir verslumo dvasią. Norėdami įvertinti įsitraukimą, kiekvienais metais visos organizacijos lygmeniu atliekame apklausą. Paskutinėje apklausoje dalyvavo net 91,3 proc. darbuotojų, o įsitraukimo rodiklis labai aukštas – 81 proc., ir tuo labai didžiuojamės.